Recensie: Dyslexie en leesproblemen

We leven tegenwoordig in een taalrijke maatschappij en zien lezen als een heel belangrijke vaardigheid. Kinderen met dyslexie hebben echter een probleem met het lezen en/of spellen. Dat kan ernstige complicaties opleveren bij het volgen van onderwijs. Ze worden door de dyslexie belemmerd om optimaal van onderwijs te profiteren. Daarnaast brengt dyslexie vaak emotionele problemen mee. Je kunt hierbij denken aan onzekerheid of faalangstig gedrag. De informatie uit het boek ‘Dyslexie en leesproblemen’ moet houvast bieden bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. Alle nieuwe ontwikkelingen (bijv.: ICT en boeken) en inzichten rondom dyslexie zijn in dit boek verwerkt. Lees meer

Recensie: Dyslectische kinderen leren lezen

Ik wilde wat meer te weten komen over Connect lezen en daarom heb ik het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ aangeschaft. Het boek is geschreven door Anneke Smits en Tom Braams. Anneke Smits heeft ook het interventieprogramma Connect ontwikkeld. Op de siteĀ masterplandyslextie.nl kun je hier meer over lezen. Ik ga je hieronder wat meer vertellen over het boek.

Het boek
Het boek is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt goed preventief onderwijs beschreven en in deel twee gaat het over begeleiding en interventie.