Rekenactiviteit | De geheime code

De kinderen oefenen met het spel ‘de geheime code’ het herkennen, uitspreken en de volgorde van de telrij t/m 10. Door de geheime code te raden, oefenen de kinderen niet alleen met het uitspreken van de getallen, maar voornamelijk ook met de verschillende waarde van de cijfers. De spelregels zijn eenvoudig en de kinderen kunnen het spelen op eigen niveau. In deze blog leg ik uit hoe ik het spel in mijn kleutergroep toegepast heb.

Doelen
– De leerling kan de getalsymbolen t/m 9 (10) herkennen en benoemen
– De leerling oefent met de volgorde van de getallen t/m 9 (10)
– De leerling kan aantallen t/m 9 vergelijken en ordenen (meer, minder, hoger, lager, kleiner, groter, etc.)

Spelgegevens:
X 2 spelers
X 2x deze download of twee vellen papier
X 2X (kleine) cijferkaarten 0 t/m 10 -> ik maakte o.a. gebruik van de kleine cijferkaartjes uit het Met Sprongen Vooruit spel ‘schatkist’.
X Tussenschot (niet te hoog, want dat maakt het communiceren met elkaar lastig)

Differentiatie:
Download: geheime code met 1 vakje
Download: geheime code met 2 vakjes
Download: geheime code met 3 vakken

De activiteit
Vooraf: kleine kring (groep 2)
Voordat de kinderen (van groep 2) zelfstandig met deze rekenactiviteit aan de slag gingen, heb ik de activiteit eerst in een kleine kring aangeboden. Zo hebben we eerst de cijferkaarten 0 t/m 10 in de goede volgorde van de telrij neergelegd en de deze goed bekeken. Ik wees een cijfer uit de telrij aan en stelde hier vragen over, bijv.: is het hoger of lager dan …? Hoe zie je dat? Is het meer of minder dan …? Is het kleiner of groter dan …?

Voordoen
In de kring speelde ik samen met een leerling het spel uit. Leg de cijferkaarten in de goede volgorde van de telrij neer. Deze kan je als hulpmiddel gebruiken, zie onderstaande foto. Vervolgens maakten we beide een geheime code, bestaande uit twee verschillende cijfers. Deze code houd je voor elkaar geheim. Nadat we elk een code gemaakt hadden, stelde ik mijn leerling enkele vragen:
– is het hoger/lager dan ..?
X Hardop voordoen, leerkracht > Als het getal hoger is dan 5, dan blijven de getallen 6, 7, 8 en 9 nog over. Deze getallen zijn hoger dan 5.
– is het kleiner/groter dan ..?
X Hardop voordoen, leerkracht > Als het getal kleiner is dan 6, dan weet ik dat de getallen 7, 8 en 9 niet meer meedoen. Deze getallen zijn groter dan 6.
– is het meer/minder dan ..?
X Hardop voordoen, leerkracht > Als het getal minder is dan 4, dan weet ik dat de getallen 0, 1, 2, 3 en 4 nog meedoen.
Tip! Schuif de getallen die niet meer meedoen ook zichtbaar weg. Leg hardop uit waarom je deze aan de kant schuift en waarom ze niet meer meedoen.

Speltip voor tijdens het kringmoment
Verdeel de kinderen in tweetallen. Geef elk kind een cijferkaart. Ze houden dit cijfer voor elkaar geheim. Aan de hand van de bovenstaande vragen proberen de kinderen het geheime getal van de ander te raden.

Zelfstandig aan de slag
Laat de kinderen (tijdens de speel/werkles) in tweetallen het spel spelen. Geef elk kind de benodigdheden om het spel te kunnen spelen. Laat ze elk een code maken. Deze houden ze geheim voor de ander. Stel vast wie begint met het stellen van de vragen. De kinderen uit mijn kleutergroep vonden dit nog best lastig. In het begin zul je ze hierin misschien moeten begeleiden.
Tip: luister en kijk goed naar wat de kinderen vragen/doen. Ik kreeg ontzettend veel informatie over de kennis en vaardigheden van de kinderen.

Observatievragen:
X Wat weet je na de eerste vraag?
X Welke getallen doen niet meer mee? Kun je uitleggen waarom deze niet meer meedoen?
X Wat weet je na de tweede vraag?
X Welke getallen doen nog mee? Waarom? Kun je dat uitleggen?
X Welk getal zou jij nu ‘raden’? Waarom?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.