Recensie: Dyslectische kinderen leren lezen

Ik wilde wat meer te weten komen over Connect lezen en daarom heb ik het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ aangeschaft. Het boek is geschreven door Anneke Smits en Tom Braams. Anneke Smits heeft ook het interventieprogramma Connect ontwikkeld. Op de siteĀ masterplandyslextie.nl kun je hier meer over lezen. Ik ga je hieronder wat meer vertellen over het boek.

Het boek
Het boek is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt goed preventief onderwijs beschreven en in deel twee gaat het over begeleiding en interventie.

Boek: Gedragsproblemen in de klas

Gedragsproblemen in de klas is een praktisch handboek dat geschreven is door Anton Horeweg. In dit boek worden gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen beschreven, want wat houdt dit nou eigenlijk in en in hoeverre speel ik daar zelf een rol in?

Het boek
Aan het begin van dit boek krijg je een stukje theorie over het verschil tussen een gedragsprobleem en een gedrags- (of ontwikkelings)stoornis. Daarnaast wordt ook beschreven hoe probleemgedrag ontstaat en wordt de rol van de leerkracht onder de loep genomen. “Waarom hebben sommige leerkracht minder problemen dan andere met ‘moeilijke’ kinderen? De schrijver gaat hier op in en beschrijft in hoeverre leerkrachtgedrag aan invloed kan hebben op het ‘probleem’ en hoe de leerkracht kan werken aan verandering. In dit eerste hoofdstuk krijg je ook een lijst met preventieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het werken aan je relatie met kinderen of het zorgen voor een duidelijke en voorspelbare omgeving. De schrijver beschrijft ook een aantal observatie instrumenten en geeft tips voor het maken van een goed plan.

Vanaf hoofdstuk twee gaat de schrijver dieper in op gedrags- (of ontwikkelings)stoornissen. In totaal worden er 13 gedrags- (of ontwikkelings)stoornissen beschreven en dat gaat van ADHD tot Angststoornissen en depressie bij kinderen.
In elk hoofdstuk worden kenmerken en tips voor in de praktijk besproken. Lees meer