Recensie: Dyslexie en leesproblemen

We leven tegenwoordig in een taalrijke maatschappij en zien lezen als een heel belangrijke vaardigheid. Kinderen met dyslexie hebben echter een probleem met het lezen en/of spellen. Dat kan ernstige complicaties opleveren bij het volgen van onderwijs. Ze worden door de dyslexie belemmerd om optimaal van onderwijs te profiteren. Daarnaast brengt dyslexie vaak emotionele problemen mee. Je kunt hierbij denken aan onzekerheid of faalangstig gedrag. De informatie uit het boek ‘Dyslexie en leesproblemen’ moet houvast bieden bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. Alle nieuwe ontwikkelingen (bijv.: ICT en boeken) en inzichten rondom dyslexie zijn in dit boek verwerkt.

Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken, maar zijn te verdelen in vier belangrijke deelonderwerpen, namelijk: de rol van ouders, dyslexie (in het kort), het leesonderwijs op de basisschool en dyslexie: diagnose en behandeling.

De rol van ouders
Het eerste hoofdstuk gaat, zoals de titel al zegt, over de rol van ouders. Voor hen is er een extra taak weggelegd wanneer hun kind problemen heeft bij het leren lezen. Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Daarnaast kost het kinderen met ernstige leesproblemen en/of dyslexie spellen extra veel inspanning om te kunnen lezen en spellen. Helaas wordt deze inzet niet altijd beloond met een goed resultaat. Dit kan leiden tot frustraties! Ouders zijn dan ook onmisbaar in de ondersteuning van hun kind. In dit boek vind je veel praktische tips over hoe je het kind kan ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan voorlezen, samen lezen, taal- en rijmspelletjes doen, spelletjes op de computer, enz. De aandacht gaat vooral naar de sterkte kanten van het kind i.p.v. alleen naar de problemen. In het hoofdstuk ‘Samenwerken met school’ wordt beschreven hoe ouders van een kind met dyslexie het beste kunnen samenwerken met de school. Een hoofdstuk met handige tips!

Dyslexie
In dit hoofdstuk wordt in het kort uitgelegd wat dyslexie is en wat de kenmerken zijn. Daarnaast wordt besproken wat de oorzaak en gevolgen van dyslexie zijn. Tot slot vind je in dit hoofdstuk informatie over het doel van de behandeling.

Het leesonderwijs op de basisschool
In een aantal hoofdstukken wordt het leesonderwijs van groep 1 tot en met 8 besproken. Bij groep 1 en 2 gaat het over het voorbereidend lezen. Bij het hoofdstuk over groep 3 vind je informatie over het leren lezen. Daarna volgt informatie over het lezen in groep 4. Tot slot kun je lezen over leesproblemen en dyslexie in de bovenbouw. De hoofdstukken lezen prettig weg (ondanks jargon) en geven je veel informatie over het leesonderwijs op de basisschool.

Wat ik heel goed vind, is dat ze bij elk hoofdstuk duidelijk benadrukken dat hulp vanuit thuis niet op een gedwongen manier moet plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat een kind een afkeer voor het lezen gaat ontwikkelen!

Dyslexie: diagnose en behandeling
Het hoofdstuk begint met een uitleg dat de hulp aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs twee trajecten kent. Het eerste traject vindt plaats op de basisschool en het tweede traject is diagnose en behandeling door een externe deskundige.
In het hoofdstuk ‘Diagnose en behandeling dyslexie’ wordt beschreven hoe het onderzoek door een externe deskundige verloopt en hoe de uiteindelijke diagnose wordt gesteld. Een informatief hoofdstuk voor zowel leerkrachten als ouders!

Mijn mening
Wat een informatief boek! De informatie is heel ‘up-to-date’! Alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten rondom dyslexie vind je in dit boek terug. De tips zijn handig en goed uit te voeren in de praktijk. De schrijfwijze is vooral gericht naar ouders, maar ook als leerkracht heb je veel aan de informatie uit dit boek! De hoofdstukken lezen prettig weg!

Mocht je meer willen weten over dyslexie en leesproblemen, dan is dit boek zeker aan te raden!

Dyslexie en leesproblemen
Schrijvers: Arga Paternotte & Nikki Oostewechel
Uitgeverij LannooCampus (Houten)
Prijs: €17,99

Klik hier voor meer informatie!

Dit boek is door de uitgever opgestuurd. Lees mijn disclaimer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.