Getallenlijn 0 t/m 20

Klik hier voor de download

Hieronder vind je enkele suggesties voor het gebruik van de getallenlijn.

Benoem samen de hele telrij.
Laat de kinderen om de beurt een cijfer opnoemen.
Laat de kinderen om de beurt de hele telrij opnoemen.


Wat zijn de buurgetallen van het cijfer ..?


Tel verder vanaf…


Tel terug vanaf…


Welk getal staat er achter het vraagteken?

Heb jij nog enkele andere suggesties voor het gebruik van de getallenlijn?