Motoriek: knippen

Knippen is één van die vaardigheden die je (waarschijnlijk) elke dag wel eens een keer uitvoert. Soms gaat het alleen maar om het openen van een verpakking. Voor kinderen is het knippen vaak ook een dagelijkse handeling, zeker in de groepen (kleutergroepen) waar veel geknutseld wordt. De basisvaardigheid om een rechte lijn te kunnen knippen, kan voor heel veel kinderen al lastig zijn.

Het knippen met een schaar vraagt om verrassend veel vaardigheden van een (jong) kind. Enkele dingen moeten gelijktijdig gebeuren. Het kind moet zijn twee handen gelijktijdig coördineren, die twee heel verschillende vaardigheden moeten uitvoeren om de schaar effectief te kunnen bedienen. Voor het knippen van bijvoorbeeld een rechte lijn, moet het kind de schaar op de juiste wijze vasthouden in zijn dominante hand. Hij moet hier alleen zijn duim, wijsvinger en middelvinger bij gebruiken. Zijn ringvinger en pink zitten verscholen onder de schaar, in de buurt van zijn handpalm. In de praktijk heb ik al vele malen gezien dat alleen het op de juiste manier vasthouden van de schaar al lastig kan zijn. Lees meer