Lezen is gezond! Gratis kinderboek

We leven tegenwoordig in een taalrijke maatschappij en zien lezen als een heel belangrijke
vaardigheid. In het onderwijs krijgen we regelmatig te maken met kinderen die moeite hebben met het leesniveau dat gemiddeld voor hun leeftijd geldt. Kinderen die leesproblemen ervaren, vinden lezen dan over het algemeen ook niet leuk en zullen dan ook liever kiezen voor een andere activiteit. Dat is jammer! De stichting ‘Lezen is Gezond’ stimuleert en bevorderd het lezen, met name onder kinderen. Lees hieronder meer over de website www.gratiskinderboek.nl.
Lees meer

Recensie website: tafelsoefenen.nl

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen te maken met het aanleren van tafels. Vermenigvuldigen is eigenlijk herhaald optellen. Tafels moeten uiteindelijk geautomatiseerd zijn, want dit helpt leerlingen om later sneller op te kunnen tellen, aftrekken of breuken op te kunnen lossen. Door het gebruik van de tafels kunnen de leerlingen sneller rekenen. Toch lukt het lang niet elke leerling om dit onder de knie te krijgen. Het leren van de tafels wordt een hindernis en leerlingen vinden er dan al gauw ‘niks aan’. Het opdreunen van de tafels is vaak niet de juiste oplossing en geeft dan ook vaak maar een tijdelijk effect. Om het oefenen van de tafels aantrekkelijker te maken, is er de volgende website.. Lees er hieronder meer over.